MRSA

Fremgangsmåde

MRSA-skemaer på OUH (findes på intranettet).

mrsaHvorfra skal der podes og hvordan håndteres prøven?

Der podes fra:

 • Næse (begge næsebor)
 • Svælg (begge tonsiller)
 • Perineum (for indlagte)

Der podes fra eventuelle:

 • Sår/bylder
 • Eksem eller psoriasis
 • Intravenøst indstikssted
 • Drænsted
 • Sonder/fremmedlegemer (f.eks. PEG-sonder, tracheostomi)

Der sendes evt. prøvemateriale til dyrkning og resistens:

 • Urin (såfremt patienten har kateter à demeure)
 • Trachealsekret (såfremt patienten er intuberet)

 Hvordan podes der?

 • Næse: podepinden føres op i næsen og med et middelkraftigt tryk drejes den rundt på indersiden af næsens væg og næsefløje, i alt tre gange i hvert næsebor med samme podepind
 • Svælg: med et fast tryk podes fra begge tonsiller og svælgets bagvæg
 • Nyt prøvetagningssæt til hver af de øvrige podninger.

Sundhedspersonale der udfører podningen beskytte sig mod kontakt- og dråbesmitte. For urin, trachealsekret og lignende foretages prøvetagning jf. forskrifter for dette.

På rekvisitionen anføres:

 • ved podning fra næse/svælg/perineum rekvireres MRSA dyrkning
 • fra øvrige prøver rekvireres dyrkning og MRSA dyrkning

Prøverne opbevares koldt og sendes som vanlige prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Ved fund af MRSA

Ved fund af MRSA kontaktes afdelingen af vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling sender anmeldelsespapirer og personligt MRSA-kort m.m. til rekvirenten.

Podninger fra personer som får antibiotika kan være falsk negative.

Behandling af bærertilstand skal altid foregå efter aftale med Hygiejnieorganisationen. Den vil kun i yderst sjældne tilfælde foregå under indlæggelse.

Udarbejdet af: Hygiejnekomiteen OUH.