Indlæggelse af hoftefraktur patienter

Journalen

Der skal laves en vanlig indlæggelsesjournal, hvor nedenstående også skal noteres.

Aktuelle:                                Årsagen til frakturen

Socialt:                   Funktionsniveau samt evt. hjælp fra kommunen

Plan:                       Fraseteksten lindlhofte skal som udgangspunkt bruges

Medicin

Antihypertensiva:                          Er deres blodtryk i normal området, skal medicinen pauseres ifm. operationen. Dette så blodtrykket ikke bliver for lavt og dermed giver nyrepåvirkning.

Antikoagulantia:                             Trombocyfunktionshæmmende midler (magnyl, persantin, clopidogrel) skal IKKE pauseres.

Marevan skal pauseres og ved INR over 2,0 gives Konakion 10 mg p.o. Ny INR måling efter ca. 12 timer og klargør til operation indenfor 24 timer.

NOAK (Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana) skal pauseres min. 2 døgn og patienten sættes til operation herefter. NOAK opstartes igen på anden dagen i halv dosis, på tredjedagen i normal dosis. Der skal IKKE gives Fragmin.

Blodprøver

Hæmoglobin:                                  Præoperativt følges IKKE de national kliniske retningslinjer, da vi ikke anser en blødende patient for kredsløbsstabil. Derfor er grænsen 6,0 mmol/L for transfusion. Er hæmoglobin tæt på 6,0 mmol/L inden operation, må der gerne gives en portion blod før operation. 2-3 dage efter operation er patienterne typisk kredsløbsstabile og NKR følges. Plejehjemspatienter følger dog IKKE NKR og 6,0 mmol/L bruges som grænse for transfusion.

                                                          Er der anæmi ifm. indlæggelse, skal der tages anæmi prøver inden operation.

CRP:                                                  Er CRP forhøjet, skal man overveje årsagen. Typisk er det infektion, så overvej at finde infektionsfokus og opstart i iv. antibiotika samt CAM score for delir.

Leukocytter:                                   Leukocytter er altid forhøjet grundet frakturen.

Kalium:                                             Er kalium over 5,5 skal diuresen øges, over 6,0 gives resonium, og over 6,5 kontakt nefrologisk vagthavende og se akutafdelingens instruks. Der ses ofte hyperkaliæmi ved nyreinsufficiens, hvorfor man seponerer kaliumbesparende diuretika (Spirix) og ACE-hæmmer samt AT2-antagonist behandling.

Ved kalium under 3,5 kan der udregnes deficit ((normal p-kalium – aktuelle p-kalium) x vægt) og tilføres korrekt mængde kalium. Kalium under 2,0 kræver telemetri.

Natrium:                                          Hyponatriæmi behandles med iv. NaCl grundet hypovolæmi, men ved større deficit (<125 mmol/L) skal korrektionen ske langsomt (max 6-8 mmol/L de første 24 timer).

eGFR:                                               Er der nyreinsufficiens skal en række medicin vurderes ift. nedsætte dosis. Ved indlæggelsen er dette typisk morfin, diclocil og tranexamsyre.