Frasetekster

Suturering af sår

lplansutur (sutur konklusion og plan)

Der bedøves med Lidokain ._., herefter sutureres sterilt med ._. til pæn adaptation af sårrande og hæmostase. Der sættes ._. suturer. Patienten informeres om suturfjernelse om ._. dage hos egen læge og medgives mundtlig og skriftlig infektionsvarsel. Ved infektionstegn henvises til egen læge eller vagtlæge. Patienten er indforstået med ovenstående og samtykker.

Distorsion

lplandist (distorsion konklusion og plan)

Således distorsion af ._., der anlægges støttebind og informeres mundtligt og skriftligt om RICE samt mobilisering til smertegrænsen. Smertedækning ved ._. Ved udeblivende bedring eller forværring henvises til egen læge  eller vagtlæge.

Patienten er indforstået med ovenstående og samtykker.

Colles

lkoncol (konklusion og plan, konservativ behandling colles)

Således ._. sidig collesfraktur, der anlægges hæmatomblok med ._. ml Lidokain og forsøges reponeret. Kontrolrøntgen af ._. håndled viser acceptabel reponering, ved konference med ._.

Der er anlagt dorsal gips til brug i 4-5 uger. Patienten medgives tid til røntgenkontrol i skadeambulatoriet om 4-5 dage.

Der informeres om RICE samt mobilisering af fingre. Smertedækning med Panodil.

Patienten er indforstået med ovenstående og samtykker.

lopcolles (konklusion og plan, radikal behandling colles)

Således ._. sidig collesfraktur, der anlægges hæmatomblok med ._. ml Lidokain og forsøges reponeret herefter anlægges dorsal gipsskinne.

Kontrol røntgen af ._. håndled viser ej tilfredsstillende reponering ved konference med ._.

Patienten indlægges til osteosyntese af ._. sidig collesfraktur, der lægges OP-plan ved ._.

Rp. fastende fra ._.

Rp. tørstende fra ._.

Patienten er indforstået med ovenstående og samtykker.

Commotio

lindcom (indlæggelsesplan commotio)

Patienten indlægges til obs. commotio og skal commotioscores efter skema hver ._. time.

Ved voldsom hovedpine, voldsom svimmelhed eller voldsomme gentagne opkastninger samt fald i GCS >2 skal der gøres CT af cerebrum. Ved abnorm scanning konfereres med neurokirurgisk bagvagt OUH.

Patienten må ikke gives bevidsthedsslørende medikamina under indlæggelsen.

Patienten er indforstået med ovenstående og samtykker.

lplancom (hjemsendes commotio)

Således må mistænkes commotio cerebri. Patienten er neurologisk intakt, har ikke været bevidstløs, er ikke alkoholpåvirket og har GCS 15. Kan observeres i hjemmet af ._.

Patienten medgives skriftlig og mundtlig commotiovarsel og instrueres i at opsøge læge ved voldsom hovedpine, voldsom svimmelhed eller voldsomme gentagne opkastninger samt ukontaktbarhed.

Der informeres om det postkommotionelle syndrom.

Patienten er indforstået med ovenstående og samtykker.

Politianmeldelse

lpoliti (anamnese politianmeldelse)

Nedenstående er udfyldt efter skabelon for politianmeldelse.

1) Adresse: ._.

2) Tidspunkt: ._.

3) Hændelsesforløb: ._.

4) Forudeksisterende sygdom: ._.

5) Alkohol: ._.

6) Rusmidler: ._.

(obs. pkt. 7 vedrørende politianmeldelse skrives selvstændigt under Objektiv undersøgelse)

lplanpoliti (konklusion og plan politianmeldelse)

Således ._.

8) Kan ovenstående være sket i angivne tidsrum: ._.

9) Kan ovenstående være sket på angivne måde: ._.

10) Forbigående mén: ._.

11) Langvarige mén: ._.

Patienten er indforstået med ovenstående og samtykker.

Hoftefraktur

lindlhofte (indlæggelse af hoftefraktur)

Patienten har pådraget sig en ._. sidig ._. fraktur og indlægges til operation. Patienten sættes til operation ._. og skal være fastende fra ._.. Ortopædkirurgisk instruktor/bagvagt skriver operationsplan.

Ordinationer:

rp.          0,5 gr Tranexamsyre i.v. (der skal gives 0,5 gr mere hvis eGFR er >50)

rp.          blok og anæstesitilsyn

rp.          EKG og indlæggelsesblodprøver

rp.          vanlig medicin

rp.          hoftefraktur pakke: Smertestillende, laksantia, unikalk, Jern-C, Fragmin, antibiotika per- og postoperativt

rp.          1 L væske per os eller iv. per 8. time indtil operation