Brandsår

Overflytning til afd. Z

Patientens håndflade inkl. fingre = 1% af patientens overfladeareal.

Overflytning bør ske ved:

  • Dermal og subdermal (2. og 3. grads) forbrænding > 15% hos voksne < 65 år
  • Dermal og subdermal (2. og 3. grads) forbrænding > 5% hos børn
  • Dermal og subdermal (2. og 3. grads) forbrændeing> 10% hos voksne >65 år
  • Dermal og subdermal forbrænding af ansigt, hænder, fødder, genitalia, perinæum og over større led
  • Subdermal forbrænding >5%
  • Inhalationsskade
  • Elektrisk forbrænding (højvolts skader)
  • Ætsning

Kontakt til Rigshospitalets Brandsårsafdeling ved forbrændinger:

  • >30% med henblik på overflyttelse
  • >10% hos børn <= 20 kg med henblik på overflyttelse